Garanti | CIRK-L Workwear

Garanti vid fel på vara

 

1 Fel vid leverans 

Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundservice direkt för snabbaste service, dock senast inom 14 dagar om du som kund varit förhindrat att undersöka varan vid leverans. Vi tar emot felanmälan och återkommer med returanvisningar. Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller enligt konsumentköplagen att CIRK-L vid köp gjort av konsument ska avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för CIRK-L. CIRK-L har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation, eller byta mot en felfri vara.

2 Fel under garantitiden

Vi garanterar att de varor du beställt är fria från tillverkningsfel under ett år, och garantin gäller från det datum som produkten hämtats ut från ombud alternativt levererats. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Den gäller inte heller vid yttre åverkan på produkten, som till exempel tappskador, fukt eller normalt slitage.

3 Reklamation

Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 1 år, samt är det endast ursprungskund som har möjligheten att reklamera till CIRK-L.

4 Garantitid 

Vi ger alltid ett års garanti på de varor som finns i vårt sortiment.

/Team CIRK-L