Vårt cirkulära hållbarhetsarbete | CIRK-L Workwear

Cirkulär

CIRKULÄR HÅLLBARHET

Vår definition av hållbarhet utgår från dig som kund

Vi kan alla vara överens om att vi måste ställa om till ett hållbart samhälle, men för att det ska ske i praktiken måste vi skapa rätt förutsättningar och göra det enkelt att välja det hållbara alternativet. Vi tror att den hållbara lösningen även behöver innebära att du som kund får den bästa produkten, den högsta servicen och allt till ett attraktivt pris.

Så istället för temporära hållbarhetsprojekt eller separata ”gröna” kollektioner har vi på CIRK-L integrerat hållbarhet som en naturlig del i allt vi gör. Vårt hållbarhetsarbete utgår alltid från en respekt för våra kunders behov av funktionella och komfortabla arbetskläder av högsta kvalitet. För varje komponent försöker vi alltid i en integrerad och iterativ utvecklingsprocess använda den mest hållbara lösningen som finns tillgänglig idag. Samt att vi alltid utmanar oss själva och våra leverantörer att hitta de mest hållbara lösningarna för framtiden. Det är vad vi kallar Cirkulär Hållbarhet.

Samtidigt är hållbarhet en komplex fråga och vi har definierat tre principer som förklarar vad Cirkulär Hållbarhet betyder för oss på CIRK-L Workwear.

Circular buisness

Cirkulär Affärsmodell


Vårt mål är en fullt cirkulär affärsmodell där hållbarhet och ekonomiska resultat går hand-i-hand. Vi vill skapa tjänster som skapar alternativ till att alltid köpa nytt, tjänster som ska vara enkla, smidiga och kostnadseffektiva, men framförallt ett bättre alternativ för miljön. För att åstadkomma detta så erbjuder vi nu reservdelar, samt framöver kommer vi erbjuda lagningstjänster, kickback på returnerade plagg och en secondhand shop.

Vår ambition är att skapa rätt ekonomiska incitament för oss själva och våra kunder att kunna välja det hållbara alternativet, så att vi tillsammans kan maximera varje komponents livslängd och minimera användning av jungfruliga material.

Optimized lifecycle

Optimerad produktlivscykel


Enligt Naturvårdsverket uppstår över 90% av all klimatpåverkan från textilkonsumtionen vid inköp av nyproducerade varor, och de konstaterar att det bästa vi kan göra för att minska textiliers miljöpåverkan är att säkerställa en lång livslängd och att produkterna återanvänds av samma eller annan användare.

Att maximera livslängden på våra arbetskläder börjar redan på ritbordet. Vi har designat för cirkuläritet genom våra modulära produktkoncept, vilket möjliggör att endast den slitna eller söndriga komponenten behöver bytas ut. När en komponent behöver bytas ut så erbjuder vi reservdelar så att övriga komponenter kan användas igen, samt med våra lagningstjänster så kan även den utbytta komponenten få ett nytt liv. Allt med ambitionen att maximera livslängden för våra arbetskläder.

Fair and equal

Rättvisa och jämlika arbetsvillkor


Vi tror på en hållbar värld för alla. Både för att vi starkt tror på alla människors lika värde, samtidigt som rättvisa ekonomiska villkor är en förutsättning för att välja det hållbara alternativet.

Vi arbetar för att säkerställa att alla våra leverantörer respekterar och följer de befintliga ramverken för rättvisa och jämlika arbetsvillkor.